Fair Use Policy

FAIR USE POLICY (FUP) ONBEPERKT DATAVERKEER

Snelgoedkooponline.eu hanteert per 1 februari 2018 een Fair Use Policy (afgekort tot FUP) voor het onbeperkt dataverkeer welke wij aanbieden bij onze Hosting Professioneel pakket.

De FUP is bedoelt om de hoeveelheid dataverkeer van onze pakketten te begeleiden en hiermee overbelasting van het netwerk en overlast voor andere gebruikers te beperken wanneer dit wordt veroorzaakt door gebruikers die via hun verbinding een grotere hoeveelheid aan dataverkeer gebruiken dan andere gebruikers via eenzelfde verbinding.

Het dataverkeer wordt door Snelgoedkooponline.eu 24/7 gemonitoord. Snelgoedkooponline.eu neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat de gebruikte data, gemeten over een periode van 1 maand, meer is dan 4 maal het gemiddelde dataverkeer van andere gebruikers op eenzelfde pakket.

Samen met de gebruiker wordt vervolgens bekeken welke opties er zijn om het verbruik te verminderen of welke opties beter zullen aansluiten bij de behoefte van de gebruiker. Als de gebruiker een dergelijk advies niet opvolgt dan kan Snelgoedkooponline.eu de toegang (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen indien er vanuit de klant niet meegewerkt word. Uiteraard zal Snelgoedkooponline.eu pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.